Top 100 thương hiệu rượu Gin được yêu thích nhất năm 2024

Hình ảnh Tên sản phẩm Price Rating Xuất xứ
Tanqueray-London-Dry-Gin,-(94.6-Proof) 1. Tanqueray London Dry Gin $26.99

4.9

United Kingdom

BOMBAY-SAPPHIRE®-Gin 2. BOMBAY SAPPHIRE® Gin $41.99

4.9

United Kingdom

Hendrick’s-Gin 3. Hendrick’s Gin $37.99 4.9 Scotland
Beefeater-London-Dry-Gin 4. Beefeater London Dry Gin $37.39 4.8 United Kingdom
Hendrick’s-Midsummer-Solstice 5. Hendrick’s Midsummer Solstice $41.33 4.8 Scotland
The-Botanist-Islay-Dry-Gin 6. The Botanist Islay Dry Gin $41.99 5.0 Scotland
Empress-1908-Gin 7. Empress 1908 Gin $39.25 5.0 Canada
Roku-Japanese-Gin 8. Roku Japanese Gin $31.99 4.8 Japan
Aviation-Gin 9. Aviation Gin $29.99 4.9 United States
Gordon’s-London-Dry-Gin 10. Gordon’s London Dry Gin $21.99 4.8 United Kingdom
Plymouth-Gin 11. Plymouth Gin $33.99 5.0 United Kingdom
Monkey-47-Dry-Gin 12. Monkey 47 Dry Gin $42.99 5.0 Germany
Sipsmith-London-Dry-Gin 13. Sipsmith London Dry Gin $35.99 5.0 United Kingdom
Drumshanbo-Gunpowder-Irish-Gin 14. Drumshanbo Gunpowder Irish Gin $38.99 4.4 Ireland
Hendrick’s-Orbium-Gin 15. Hendrick’s Orbium Gin $43.99 5.0 Scotland
Uncle-Val’s-Gin-Botanical-Gin 16. Uncle Val’s Gin Botanical Gin $32.99 5.0 United States
Barr-Hill-Gin 17. Barr Hill Gin $24.26 5.0 United States
Tanqueray-No.-Ten-Gin 18. Tanqueray No. Ten Gin $35.99 5.0 United Kingdom
Gray-Whale-Gin 19. Gray Whale Gin $37.99 5.0 United States
St.-George-Terrior-Gin 20. St. George Terrior Gin $34.20 5.0 United States
Sipsmith-V.J.O.P.-Gin 21. Sipsmith V.J.O.P. Gin $47.99 5.0 United Kingdom
Gilbey’s-London-Dry-Gin 22. Gilbey’s London Dry Gin $18.99 5.0 Canada
St.-George-Botanivore 23. St. George Botanivore $33.99 5.0 United States
Citadelle-Gin 24. Citadelle Gin $26.99 5.0 France
Beefeater-Pink-London-Dry-Gin 25. Beefeater Pink London Dry Gin $21.99 5.0 United Kingdom
New-Amsterdam-Stratusphere-London-Dry-Gin 26. New Amsterdam Stratusphere London Dry Gin $15.99 5.0 United States
Malfy-Gin-Con-Limone 27. Malfy Gin Con Limone $29.99 5.0 Italy
Plymouth-Navy-Strength-Gin 28. Plymouth Navy Strength Gin $39.99 5.0 United Kingdom
Boodles-Gin 29. Boodles Gin $24.20 5.0 United Kingdom
Prairie-Organic-Gin 30. Prairie Organic Gin $20.99 5.0 United States
Brokers-Gin 31. Brokers Gin $22.99 4.5 United Kingdom
BOMBAY-SAPPHIRE®-East-Gin 32. BOMBAY SAPPHIRE® East Gin $36.99 5.0 United Kingdom
Glendalough-Rose-Gin 33. Glendalough Rose Gin $36.95 5.0 Ireland
Greenhook-Ginsmiths-American-Dry-Gin 34. Greenhook Ginsmiths American Dry Gin $36.97 5.0 United States
Breckenridge-Gin 35. Breckenridge Gin $24.99 5.0 United States
Perry’s-Tot-Navy-Strength-Gin 36. Perry’s Tot Navy Strength Gin $32.00 5.0 United States
Dorothy-Parker-American-Gin 37. Dorothy Parker American Gin $33.00 5.0 United States
King’s-Ginger-Liqueur 38. King’s Ginger Liqueur $39.99 5.0 Netherlands
Hardshore-Gin 39. Hardshore Gin $34.98 5.0 United States
Salcombe-Gin-‘Rosé-Sainte-Marie’ 40. Salcombe Gin ‘Rosé Sainte Marie’ $42.99 5.0 United Kingdom
D.-George-Benham’s-Sonoma-Dry-Gin 41. D. George Benham’s Sonoma Dry Gin $36.29 5.0 United States
Green-Hat-Gin 42. Green Hat Gin $33.99 4.3 United States
Brooklyn-Gin 43. Brooklyn Gin $43.97 5.0 United States
Brockmans-Gin 44. Brockmans Gin $34.99 4.3 United Kingdom
Short-Path-Gin 45. Short Path Gin $18.99 5.0 United States
Salcombe-Gin-‘Start-Point’ 46. Salcombe Gin ‘Start Point’ $42.99 5.0 United Kingdom
Barr-Hill-Reserve-Tom-Cat-Gin 47. Barr Hill Reserve Tom Cat Gin $33.00 5.0 United States
Junipero-Gin 48. Junipero Gin $31.99 5.0 United States
Greenhook-Ginsmiths-Beach-Plum-Gin-Liqueur 49. Greenhook Ginsmiths Beach Plum Gin Liqueur $49.99 5.0 United States
Damrak-Gin 50. Damrak Gin $21.99 5.0 Netherlands
Whitley-Neill-Rhubarb-&-Ginger-Gin 51. Whitley Neill Rhubarb & Ginger Gin $29.99 5.0 United Kingdom
Green-Hat-Navy-Strength-Gin 52. Green Hat Navy Strength Gin $36.99 5.0 United States
Leopold-Bros-Gin 53. Leopold Bros Gin $35.99 5.0 United States
Fieldnotes-Gin 54. Fieldnotes Gin $26.99 3.3 United States
Glendalough-Wild-Botanical-Gin 55. Glendalough Wild Botanical Gin $34.99 5.0 Ireland
McQueen-&-The-Violet-Fog-Gin 56. McQueen & The Violet Fog Gin $36.99 5.0 Brazil
Bulldog-London-Dry-Gin 57. Bulldog London Dry Gin $25.99 5.0 United Kingdom
Tanqueray-Sevilla-Orange-(Distilled-Gin-with-natural-Flavors-and-Certified-Colors) 58. Tanqueray Sevilla Orange (Distilled Gin with natural Flavors and Certified Colors) $29.99 5.0 United Kingdom
Death’s-Door-Gin 59. Death’s Door Gin $29.99 5.0 United States
CITY-Bright-Gin-from-Greenbar-Distillery 60. CITY Bright Gin from Greenbar Distillery $35.00 5.0 United States
Farmer’s-Organic-Gin 61. Farmer’s Organic Gin $30.79 5.0 United States
Corgi-Pembroke-Gin 62. Corgi Pembroke Gin $35.00 5.0 United States
Spring44-Gin 63. Spring44 Gin $24.99 5.0 United States
Corgi-Earl-Grey-Gin 64. Corgi Earl Grey Gin $35.50 5.0 United States
Vikre-Boreal-Spruce-Gin 65. Vikre Boreal Spruce Gin $33.99 5.0 United States
Summit-Gin 66. Summit Gin $20.24 5.0 United States
Seersucker-Southern-Style-Gin 67. Seersucker Southern Style Gin $22.99 5.0 United States
Vikre-Boreal-Cedar-Gin 68. Vikre Boreal Cedar Gin $33.99 5.0 United States
Conniption-Navy-Strength-Gin 69. Conniption Navy Strength Gin $42.99 5.0 United States
The-Family-Jones-House-Gin 70. The Family Jones House Gin $21.99 5.0 United States
Black-Button-Citrus-Forward-Gin 71. Black Button Citrus Forward Gin $32.99 5.0 United States
KOVAL-Dry-Gin 72. KOVAL Dry Gin $37.99 5.0 United States
No.-3-London-Dry-Gin 73. No. 3 London Dry Gin $37.99 5.0 United Kingdom
Vikre-Boreal-Juniper-Gin 74. Vikre Boreal Juniper Gin $33.99 3.3 United States
Harahorn-Gin 75. Harahorn Gin $39.99 5.0 Norway
Dingle-Irish-Gin 76. Dingle Irish Gin $44.99 5.0 Ireland
Leopold-Bros-Summer-Gin 77. Leopold Bros Summer Gin $34.99 5.0 United States
Mulholland-New-World-Gin 78. Mulholland New World Gin $27.99 5.0 United States
Born-And-Bred-Vodka 79. Born And Bred Vodka $23.99 5.0 United States
Austin-Reserve-Gin 80. Austin Reserve Gin $34.99 5.0 United States
Letherbee-Original-Label-Gin 81. Letherbee Original Label Gin $33.50 5.0 United States
Conniption-American-Dry-Gin 82. Conniption American Dry Gin $33.90 5.0 United States
St.-George-Gin-Sampler 83. St. George Gin Sampler $26.99 5.0 United States
Bloom-Gin 84. Bloom Gin $31.36 5.0 United Kingdom
Gin-Lane-1751-Old-Tom-Gin 85. Gin Lane 1751 Old Tom Gin $26.99 5.0 United Kingdom
Rutte-Celery-Gin 86. Rutte Celery Gin $41.99 5.0 Netherlands
Bayswater-Gin 87. Bayswater Gin $19.99 5.0 United Kingdom
Revolution-Spirits-Austin-Reserve-Single-Barrel-Gin 88. Revolution Spirits Austin Reserve Single Barrel Gin $52.99 5.0 United States
Moody-June-Gin 89. Moody June Gin $31.99 5.0 United States
Spirit-Works-Distillery-Gin 90. Spirit Works Distillery Gin $40.00 5.0 United States
Copper-&-Kings-9th-Sympony-Orange-Gin 91. Copper & Kings 9th Sympony Orange Gin $37.74 5.0 United States
Helluva-Colorado-Gin 92. Helluva Colorado Gin $18.99 5.0 United States
Bimini-Coconut-Gin 93. Bimini Coconut Gin $34.99 5.0 United States
Modern-Love-Gin 94. Modern Love Gin $32.00 5.0 United States
Drumshanbo-Gunpowder-Irish-Gin 95. Drumshanbo Gunpowder Irish Gin Ceramic Release $37.99 5.0 Ireland
No.-209-Gin 96. No. 209 Gin $33.99 5.0 United States
Denver-Dry-Gin 97. Denver Dry Gin $19.99 5.0 United States
J.-Riegers-Midwestern-Dry-Gin 98. J. Riegers Midwestern Dry Gin $32.99 5.0 United States
Jensen’s-Bermondsey-Dry-Gin 99. Jensen’s Bermondsey Dry Gin $37.99 5.0 United Kingdom
Tattersall-Barreled-Gin 100. Tattersall Barreled Gin $35.99 5.0 United States
Xem thêm:  TOP 10 CHAI WHISKY ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 2024