Rượu Kentucky Owl Rye 10yo

700ml - 56,4%

Thông tin cơ bản

  • Thương hiệu: Kentucky Owl
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Dung tích: 700ml
  • Nồng độ: 56,4%
  • Phân loại: Bourbon
  • Điểm số:

Đặt hàng nhanh
Danh mục: